Datum:
wordt nog bekend gemaakt

Workshop voor ondernemers, onderzoek je businessvraagstukken met een opstelling.  met Peter Kapenga, coach en begeleider van familie- organisatie en systeemopstellingen.

Breng licht op jouw beroepspraktijk

- Ben jij goed in je vak en verlang jij naar jouw bloei als professional?

- Heb jij er behoefte aan om als ondernemer of werknemer gezien te worden in jouw kwaliteiten?

- Wil je meer inzicht krijgen in wat jou in de weg staat/stagneert om een bloeiende praktijk/ positieve werksfeer op je werk?


D.m.v. systeemopstellingen gaan we aan de slag met jouw vraag. Opstellingen zijn krachtige middelen om meer inzicht te krijgen in de verborgen krachten en dynamieken die een rol spelen bij jou als ondernemend therapeut/ zorg-profesional. Je kunt je persoonlijke vraag opstellen maar ook veel leren als representant en als toeschouwer van de opstelling. Op deze manieren kun je je vraag tegenkomen en antwoorden ontvangen.


Herhalende patronen

Bij het starten en voeren van een (zelfstandige) beroepspraktijk spelen op onbewuste lagen van allerlei dynamieken en patronen mee. Wil je deze dynamieken en patronen leren kennen en daarin meer autonomie verwerven zodat je vrijere keuzes kan maken? Steviger te staan in je praktijk of de instelling waar je werkt?


Wat is een systeemopstelling?

In onze gedragspatronen, neigingen en automatische reacties spelen halfbewuste en onbewuste dynamieken en patronen mee. Die kunnen te maken hebben met de familie waar wij uit komen, de organisatie/praktijk waarin we werken, of een ander systeem waarin we ons bevinden. Deze dynamieken en patronen hebben invloed op onze psychische en lichamelijke gezondheid en op onze bejegening naar klanten en potentiële klanten.

Met een systeemopstelling kan deze dynamiek bewust beleefd en gezien worden. Hierdoor verandert onze verhouding tot het systeem en kunnen we innerlijke vrijheid verwerven die doorwerkt in ons dagelijks (beroeps)leven. In sommige gevallen kan dit inzicht echt een verlossing zijn.


Aanmelden verplicht


kosten: € 95,00 incl. BTW. inclusief drankjes. Lunch niet inbegrepen.

locatie:  Haarlem. 

UA-78774946-1