Esoterische lessen, wat zijn dat? Esoterie betekent verborgen. Het is de tegenhanger van exoterisch wat openbaar betekent. Misschien is de vertaling ‘innerlijk’ beter en misschien kan ‘potentieel’ ook. Datgene wat in jezelf leeft maar nog niet openbaar, nog niet zichtbaar is geworden.

Wat kan er nog verborgen zijn? De toekomst! Een esoterische les gaat over de toekomst. Mensen met een esoterisch bewustzijn zijn mensen die iets vroegtijdig hebben bereikt wat andere mensen pas in de loop van de geschiedenis gaan bereiken.

Rudolf Steiner is iemand die in het begin van de 20ste eeuw leeft met een ander, hoger, bewustzijn dan de gemiddelde mens. Hij kent veel tegenstand in zijn leven, en nog steeds. Hij treedt als esoterisch leraar op, hij probeert mensen te begeleiden bij het verwerven van een ander, nieuw bewustzijn. Van 1904 tot het uitbreken van de 1ste wereldoorlog in juli 1914 heeft hij een esoterische school. Uit deze school zijn aantekeningen van zo’n 200 lessen overgeleverd. De lessen bevatten leringen en meditaties die volgens mij nog niets aan actualiteit hebben ingeboet.

Onze huidige tijd wordt gedomineerd door de materialistische kijk op de wereld. God is dood en de wereld bestaat alleen nog maar uit kleine, onzichtbare, deeltjes. Die weer moleculen vormen, die weer cellen vormen, die weer levende wezens vormen. Datgene wat wij bewustzijn noemen, ons denken, voelen en willen zou een soort aftreksel zijn van deze deeltjes. Let maar eens op hoe cynisch eigenlijk alle moderne boeken zijn over de oerknal en de ontwikkeling van de mensheid. We zijn ons gevoel voor de magie van de wereld, voor het goddelijke en het onbekende verloren geraakt.

Deze manier van kijken die nu al meer dan 200 jaar de boventoon voert en nog oudere wortels, heeft een duidelijke keerzijde. We begrijpen de wetten van het leven niet meer, onze techniek dood de natuur en onze cultuur verstikt alles wat menselijk genoemd kan worden. We proberen het wel, maar iedere nieuwe vondst, iedere nieuwe techniek blijkt na een tijdje zijn keerzijde te hebben. In de jaren 90 spraken nog over de bevrijding door het internet en zie waar we nu staan.

Wanneer we uit deze manier van denken willen stappen dan is bewustzijn van iets nieuws noodzakelijk. En dat is zicht krijgen op de wetmatigheden van het leven. Zolang wij de wetmatigheden van het leven blijven zoeken in de materieel zichtbare wereld, in deeltjes, in DNA, in hersengolven dan komen we niet verder. Het is tijd dat wij onze ogen openen voor een echt nieuwe dimensie van de wereld.

Dat betekent dat we ons huidige cynische denken moeten overwinnen. Want in ons denken zit juist de kracht verborgen om het nieuwe bewustzijn te openen. Ons denken bevat een onzichtbaar levend vermogen. We kunnen ons denken ontwikkelen tot een nieuw waarnemingsorgaan voor levende krachten. Levende krachten staan niet op zichzelf, maar komen van onzichtbare wezens. En wij mensen zelf zijn onzichtbare wezens. Slechts een gedeelte wordt in ons lichaam en in ons leven zichtbaar. Het potentieel van de mens is oneindig veel groter dan wat we nu leven.

Wil je je denken trainen dan kun je het boek ‘De wetenschap van de geheimen der ziel’ lezen. Niet alleen de inhoud maar ook de vorm waarin het is geschreven draagt bij aan een nieuwe kijk op de mens en de evolutie. Het opent je ogen voor de verborgen levende krachten.

Deze verborgen levende krachten leven in iedere mens. Je kunt deze verborgen levende krachten omschrijven met de woorden ‘Ik ben’. Het gaat hier niet om je dagelijkse wensen of behoeftes. Je kunt deze kracht meer objectief ervaren in de volgende Hart meditatie die uit de esoterische school van Rudolf Steiner komt:

Loop door de stad of door de natuur en neem je omgeving waar. Je kunt ook op de bank gaan liggen en bv iets van ochtend of de middag voor je de geest halen.

Laat de omgeving door al je zintuigen naar binnen stromen. Ervaar hoe alles samenvalt in je hart. Je hart is het centrum van je persoonlijkheid. Stel je dit zo levendig mogelijk voor. Voel hoe het licht je ogen raakt en door je zintuigen stroom naar je hart, hoor hoe het geluid door je oren en je lichaam heen gaat. Deze ervaring kun je samenvatten met de woorden ‘De wereld verlicht mij’.

Bedenk vervolgens dat bij iedere handeling die je doet, iedere blik die je in de wereld werpt ook iets van jezelf meekomt. Of je nu kookt, kunst maakt of een wandeling. Je straalt altijd iets uit van jezelf. Je kunt dit ook wat bewuster doen, straal vanuit je hart uit naar de wereld met de woorden ‘Ik verlicht de wereld’.

Beide zinnen, De wereld verlicht mij, ik verlicht de wereld kun je als een soort ademhaling herhalen. ‘De wereld verlicht mij’ als een inademing, ‘ik verlicht de wereld’ als een uitademing.

Na een tijdje trek je jezelf nog iets meer terug en concentreer je jezelf op je gehele lichaam en ervaar hoe een innerlijke kracht je lichaam doortrekt. Dit is de kracht die we hierboven als ‘Ik ben’ aanduiden. In de Ik ben ligt de ademhaling en nog iets wat dieper zit. Dit zou je de goddelijke vonk in jezelf kunnen noemen.

Meditatie gaat pas werken door herhaling. Deze oefening kun je 1 of een paar keer per dag doen. Kijk maar eens wat het met je doet. In samenhang met het lezen van de ‘Wetenschap van de geheimen der ziel’ kan het je veel innerlijke kracht geven. Wil je een keer ervaringen uitwisselen? Dat kan. Stuur me maar een mail.

Reacties

Naam
E-mail*
Uw bericht
 
 

UA-78774946-1